een podium voor ieder kind

Wildpark bestaat uit een groep bevlogen theatermakers die professionele voorstellingen maakt, zowel mét als vóór jongeren en kinderen. Ze laten zich inspireren door de rijke belevingswereld van kinderen en zetten jongeren in als professionele acteurs in voorstellingen die landelijk touren. Omdat ze zien dat jeugd al op jonge leeftijd moet voorsorteren op de toekomst biedt Wildpark een tegengeluid met hun ateliers in Parktheater: een podium waar kinderen en jongeren publiekelijk opgroeien onder leiding van theatermakers. Waar zij binnen veilige kaders hun creativiteit en artisticiteit kunnen ontwikkelen en waar ze mogen dromen en experimenteren. Met als ambitie dat ieder kind uit Eindhoven de weg kan vinden naar het theater. Daarnaast zetten zij zich in om de creativiteit in het onderwijs te vergroten en geven zij nieuwe Eindhovense theatermakers de ruimte.

Wildpark is a group of impassioned theatre makers, producing professional shows together with, and for, an audience of children and teenagers. They are inspired by the richness of the children's world of impressions, letting them be the professional actors in shows, touring the country. Because they observe today's youth already having to prepare for their future in all seriousness, Wildpark offers a bit of counter culture in the Parktheater: a stage where kids and teenagers can grow up with an audience, guided by theatre makers. Here, they can develop their artistry and creativity and dream and experiment in a safe environment. Wildpark's ambition is to enable every kid in Eindhoven find his or her way to the theatre. They are also working to increase creativity as an aspect of education, and they are offering space to new theatre makers from Eindhoven as well.