een podium voor ieder kind

Wildpark is het jeugdtheaterplatform van Parktheater Eindhoven, onder leiding van Annemiek Nienhuis, bedoeld voor jongeren en kinderen. Het doel van Wildpark is om kinderen en scholen te inspireren om zelf aan de slag te gaan, om na te denken over theater en hun creativiteit te gebruiken. Met als ambitie dat ieder kind uit Eindhoven de weg kan vinden naar het theater en een podium vindt. Iedere voorstelling van Wildpark heeft een ander team van maker en spelers. De organisatie van Wildpark is deels voortgekomen uit Hetpaarddatvliegt. Naast gerenommeerde makers trekt Wildpark ook elk seizoen jonge makers aan om zich te ontwikkelen.

Wildpark is the youth theatre platform of Parktheater Eindhoven, led by Annemiek Nienhuis, intended for young people and children. The goal of Wildpark is to inspire children and schools to start thinking about theatre and to use their creativity. Their ambition is that every child finds their way to the theatre and their stage. Each theatre show has a different team of performers and theatre-makers. Wildpark’s organization partly originated from Hetpaarddatvliegt. Besides well-known makers, Wildpark attracts young theatre-makers to help develop their talent.