Motivering shortlist 2022

De Cultuurraad heeft in haar overweging voor beide shortlists gekeken naar actuele thema’s ,zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, en heeft deze meegenomen in de afweging. Bepaalde specifieke criteria heeft de raad in acht genomen, te weten: artistiek-inhoudelijke kwaliteit en meerwaarde voor de stad. Daarnaast heeft de Cultuurraad gekeken naar diversiteit, inclusiviteit en de vrije geesten die Eindhoven als stad rijk is met een autonoom karakter. De raad is van mening dat deze vrije geesten gekoesterd moeten worden en dat er ruimte voor experiment moet zijn, waarbij waarden als veiligheid en trots gewaarborgd worden.

Stimuleringsprijs:
In het geval van de Stimuleringsprijs is veelal gekeken naar de belofte die de culturele maker(s) voor de stad met zich meebrengt. Daarnaast zijn de criteria artistiek-inhoudelijke kwaliteit en meerwaarde voor de stad van belang geweest in de samenstelling van de shortlist. De Cultuurraad heeft zich afgevraagd wat de toegevoegde waarde is van een dergelijk nieuw initiatief binnen het culturele landschap van Eindhoven. Daarmee is zij tot de volgende shortlist gekomen (in alfabetische volgorde, rangorde is er niet):

- International Theatre Collective Eindhoven (ITCE)
Een nieuw en internationaal theater collectief dat zich inzet voor verbreding en diversiteit in de stad. Binnen het collectief komen zowel in achtergrond en nationaliteiten als in leeftijd alles voor en deze gaan met elkaar de verbinding aan. Een collectief dat niet alleen zegt dat het inclusief is, maar dat ook daadwerkelijk is. Met hun eerste voorstellingen hebben ze al een breed publiek weten te bereiken, wat aangeeft dat er ook echt behoefte naar is. De Cultuurraad kijkt uit naar de ontwikkelingen die het de komende jaren door kan maken en ziet het initiatief als een grote belofte voor Eindhoven en de internationale groei die met de stad gepaard gaat.

- Pand P Podium
Waar andere podia ophielden tijdens corona, kwam Pand P Podium juist op voor de muzikant door een laagdrempelige plek aan te bieden waar nog wel gespeeld kon worden. De laagdrempeligheid zorgt ervoor dat nieuw, lokaal talent ook een plek krijgt op dit podium. En dat is precies waar de grote belofte zit. Waar steeds meer kleine podia dreigen te verdwijnen of weinig lokaal talent nog kunnen dragen, is een laagdrempelig podium waarop dit wel kan essentieel voor de versterking van het muziekklimaat in Eindhoven. De diversiteit van de muzikanten en initiatieven die er een podium kunnen krijgen speelt daarbij ook een belangrijke rol. Iedereen kan er terecht. De Cultuurraad waardeert dat er ten tijden van onmogelijkheden door Pand P Podium juist naar mogelijkheden is gezocht.

-Pennings Foundation
Blaast de echte ambacht van fotografie een nieuw leven in. Door te laten zien wat fotografie nu echt betekent en dat met een heel open karakter aan andere werelden of actuele thema’s te verbinden, laat de stichting steeds meer mensen op allerlei verschillende manieren kennismaken met fotografie- en videokunst. De deuren bij Galerie Pennings staan dan ook altijd open. Dit open karakter en de unieke werkwijze waarop ze dat doen is bewonderenswaardig. De verbindingen zoeken ze verder heel dicht bij huis, met studenten zoals programma’s met Fontys of met de wijk waar ze zich bevinden, maar ook internationaal. Dat resulteert in diverse niet voor de hand liggende samenwerkingen en programma’s/lezingen die van toegevoegde waarde zijn voor het culturele landschap van Eindhoven.

- Podium Ongehoorde Muziek (POM)
Het Podium van Ongehoorde Muziek bestaat nog niet lang en is niet groot, maar heeft al ontzettend veel voor elkaar gekregen in Eindhoven. Ze richten zich op een niche. Een niche dat elders geen podium krijgt terwijl het dit wel verdient. Die ruimte voor experiment en het waarderen van buiten de gebaande paden treden is iets wat bij Eindhoven past en wat in Eindhoven er hoort te zijn. POM biedt dat voor muzikanten op een zeer laagdrempelige manier aan. Ondanks de niche muzikanten en bijbehorende muziek probeert POM door middel van vele samenwerkingen ook uit die niche te treden. De Cultuurraad ziet daarin ook een grote belofte voor de toekomst. POM is een spil tussen de verschillende muzikale werelden van Eindhoven en maakt het onzichtbare randjes die we in stad hebben, zichtbaar.

- Rararadio
De Cultuurraad is zich ervan bewust dat Rararadio dit jaar voor een derde keer op de shortlist staat en dat de partij in 2020 de Publieksprijs wist te winnen. Dat geeft aan dat de achterban groot is en dat past ook helemaal in de waardering van de Cultuurraad voor dit initiatief. De keuze om ze voor een derde keer op de lijst te plaatsen is dan ook goed te verantwoorden. Na 2020 is Rararadio niet bepaald stil blijven zitten. Het initiatief is gegroeid en heeft zich doorontwikkeld. Met meer uitzendingen en een steeds grotere behoefte van betrokkenheid zal het ook blijven groeien. Er is geen enkele muzikale partij in Eindhoven die niet op een of andere manier betrokken is bij het online radiostation. Ten tijden van corona kon het platform doorgaan met radio maken: essentieel om met elkaar in verbinding te kunnen blijven. Rararadio biedt een impuls aan vele initiatieven en helpt hen daarmee verder te ontwikkelen en weet partijen aan elkaar te verbinden. Iedereen is er welkom, voelt zich er veilig en de autonomie staat er hoog in het vaandel. Dat kunnen we als Cultuurraad alleen maar waarderen. Rararadio is de onmisbare spil binnen het muzikale landschap van Eindhoven waar alles en iedereen gehoord mag worden.

Waarderingprijs:
In de categorie Waarderingsprijs is er door de Cultuurraad ook gekeken naar de criteria artistiek inhoudelijke kwaliteit en meerwaarde voor de stad. Er is gekeken naar makers/initiatieven die altijd op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden en op een veelzijdige en diverse manier kunst en cultuur onder de aandacht weten te brengen. Partijen die een staat van verdienste kennen in ons Eindhoven, maar zich ook nog steeds blijven door ontwikkelen. Initiatieven die Eindhoven ook vooral leuker maken en inclusiviteit en diversiteit bevorderen. Daarmee kwam de Cultuurraad tot de volgende shortlist (in alfabetische volgorde, rangorde is er niet):

- Carte Blanche
De Cultuurraad is zich ervan bewust dat het voor de derde keer op rij Carte Blanche op de shortlist plaatst. Met wederom een nominatie vanuit de stad en de doorontwikkeling die Carte Blanche heeft gemaakt de afgelopen jaren, is de raad van mening dat zij het wederom verdienen om op deze shortlist terug te komen. Carte Blanche is uniek en daarmee van onmiskenbare waarde voor de stad Eindhoven. Mensen met een beperking worden doorgaans binnen een dagbesteding geholpen, dikwijls bij een gesloten faciliteit. Carte Blanche gooit alles open en treedt met deze zorgbehoevenden naar buiten en laat daarmee zien hoe cultuur als middel ingezet kan worden om zorg en kunst met elkaar te verbinden. Inclusiviteit is een belangrijke waarde binnen dit initiatief. Door inhoudelijke thema’s te agenderen en samenwerkingen aan te gaan met vele verschillende andere Eindhovense initiatieven of binnen het onderwijs hebben ze een spilfunctie binnen Eindhoven. Ze zijn trots op wat ze doen en blijven dat ook uitdragen. Ze zijn al meer dan 25 jaar zichzelf en blijven relevant.

- Jasper van Es
Iemand die denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Daarmee doorbreekt hij de verwachtingspatronen en gebaande paden. Door op originele manieren te kijken naar alledaagse dingen weet hij als maker op verschillende manieren Eindhoven te verrassen en de stad leuker te maken. Met zijn achtergrond in de straatcultuur weet hij op niet voor de hand liggende manieren culturele projecten aan het daglicht te brengen. Jasper is bij heel veel culturele initiatieven betrokken, weet ze aan elkaar te verbinden, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij laat op een laagdrempelige manier zien hoe cultuur de stad vele malen leuker maakt en doet dat op een originele manier waar je niet omheen kunt.

- Shahin Damka
Shahin weet werelden die in eerste instantie van elkaar gescheiden lijken te zijn prachtig met elkaar te verbinden. Zo verbindt hij de urban en queer scene met elkaar en komt hij op voor de diversiteit en inclusiviteit voor deze stad. Met zijn unieke dansstijlen is hij ook een ambassadeur voor Voguing and Waacking, zowel in het binnenland als buitenland. De motiveringen die de Cultuurraad ontving kwamen vooral vanuit zijn leerlingen die hij lesgeeft bij Dynamo. Daaruit blijkt dat Shahin de studenten een veilige haven weet te bieden binnen de queer culture en door middel van dans men zich durft uit te drukken. Met zijn unieke stijl, danslessen en originaliteit dient hij als een inspiratie en rolmodel voor velen en omarmt hij dat je mag zijn wie je bent.

- Stroomhuis
Het Stroomhuis is een autonome plek dat pleit voor het vrije experiment. Tijdens corona stond het initiatief niet stil en met een grote groep vrijwilligers kent het initiatief een grote achterban. Stroomhuis is zo’n plek waar iedereen welkom is en iedereen betrokken mag zijn. Het omarmt de vrije cultuur waar Eindhoven voorheen zo om bekend stond. Plus het is nog een van de weinige unieke plekken binnen het nachtleven met een eigenzinnig programma. Doordat iedereen er welkom is is het een enorm diverse plek met volop aandacht voor inclusiviteit. Stroomhuis faciliteert laagdrempelig de vrije geesten die Eindhoven rijk is en omarmt het experiment. Als ondernemende organisatie bereiken ze veel en dat is bewonderenswaardig.

- Tom Elswijk
Tom Elswijk heeft met zijn film ‘Baklap’ (Buckle Up) het ultieme eerbetoon aan Eindhoven gemaakt. De film ademt Eindhoven en zorgt voor gezamenlijke trots voor onze stad. Hij is een creatieveling die ook door zijn enthousiasme vele partijen aan zich weet te verbinden. Hij is nog niet eens zo heel lang bezig, maar weet al enorm indruk te maken en dat verdient erkenning. Naast de grote belofte die hij voor Eindhoven biedt weet hij verschillende clubs aan elkaar te verbinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de première van de film Baklap die tijdens corona plaatsvond: door middel van een drive-in bioscoop wist hij een uniek event neer te zetten die extra pleit voor zijn originaliteit en creativiteit. Tom is een maker die we moeten omarmen op dezelfde wijze waarop hij Eindhoven omarmt.