Motivering shortlist 2021

De Cultuurraad heeft in haar overweging voor beide shortlists gekeken naar actuele thema’s en bepaalde criteria daarvoor in acht genomen, te weten: artistiek-inhoudelijke kwaliteit en meerwaarde voor de stad. Er is daarbij rekening gehouden met de omstandigheden van de coronacrisis. Ook heeft de Cultuurraad in haar afweging verbreding van de doelgroep meegenomen als criterium. Met het oog op een gevarieerd cultuuraanbod en aandacht voor zowel makers als instellingen is men tot de volgende shortlists gekomen:

Stimuleringsprijs:
In het geval van de Stimuleringsprijs is er gekeken naar wat de genomineerde voor de stad heeft betekend in tijden waar cultuurbeleving niet vanzelfsprekend is. Daarnaast zijn de criteria artistiek-inhoudelijke kwaliteit en meerwaarde voor de stad van groot belang geweest in de samenstelling van de shortlist. Er is tenslotte specifiek gekeken naar het aanspreken van niet vanzelfsprekende doelgroepen.

1. De Ambulancedienst:
Een kleurrijk initiatief ten tijden van Covid-19. Er was weinig aan cultuurbeleving mogelijk, maar dit gezelschap wist op een toegankelijke manier mooie culturele activiteiten neer te zetten. Dit deden ze tevens via verschillende samenwerkingen met andere culturele partijen (zoals Storioni Festival). Daarnaast zijn bij dit initiatief meerdere mensen betrokken die al jarenlang de stad Eindhoven via cultuur een beetje leuker proberen te maken.

2. DayDayGay:
Een platform dat zich inzet voor de lhbtqia+ - gemeenschap en daardoor essentieel is binnen onze stad. Het initiatief organiseert tafelgesprekken en verschillende activiteiten om dit zichtbaar te maken en doet dat op een laagdrempelige manier, waardoor iedereen ermee in aanraking komt. Het brengt culturele diversiteit in Eindhoven en maakt de stad zo veel uitnodigender voor iedereen.

3. FuFu & Dadels:
Een podcast over inclusiviteit met een Brabantse inslag. Centraal bij de podcasts staat het discussiëren over de veelkleurige samenleving op een laagdrempelige, gezellige en Brabantse manier zonder enige beperkingen. Hierdoor bespreken de dames alles met elkaar en maken daarmee alles ook bespreekbaar. Ten tijden van corona een welkome toevoeging binnen de culturele wereld van Eindhoven.

4. Meneer Rick:
Meneer Rick richt zich op cultuureducatie, wat meer aandacht verdient op scholen. Veel jongeren komen weinig of niet in aanraking met cultuur en Meneer Rick stimuleert op alle mogelijke manieren cultuurparticipatie voor kinderen in het basisonderwijs en doet dat op een leuke en originele manier. Ook in coronatijden wist hij online vele kinderen enthousiast te maken voor cultuur. Meneer Rick maakt cultuur laagdrempelig voor kinderen en jongeren.

5. Wildpark:
Niet voor niets al twee keer eerder op de shortlist gezet: een initiatief dat de magie van het theater toegankelijk maakt voor jongeren, en hun bijdrage eraan centraal stelt. Daarnaast werkt het initiatief constant met nieuwe en verschillende makers, waardoor het ook het ecosysteem van theatermakers in Eindhoven een stimulans biedt.

Waarderingprijs:
In de categorie Waarderingsprijs is er door de Cultuurraad vooral gekeken naar wat het initiatief/ de cultuurmaker betekent voor de stad Eindhoven. Er is gekeken naar makers/initiatieven die zorgen voor een veelzijdiger aanbod in Eindhoven en waar de Eindhovense inwoner trots op mag zijn dat ze onderdeel uitmaken van onze stad. De Cultuurraad is van mening dat deze makers in het zonnetje mogen worden gezet en spreekt haar waardering erover uit:

1. Iris Penning:
Stadsdichteres en singer-songwriter. Iris Penning is Eindhoven. Ze spreekt de Eindhovense taal, ademt Eindhoven en vertelt over de stad, waardoor men deze op nieuwe manieren leert te waarderen. Ze is een multi-talent binnen verschillende disciplines en bedenkt constant nieuwe vormen en creaties. Inmiddels is ze uitgegroeid tot boegbeeld en ambassadeur voor Eindhoven.

2. LAB-1:
Een plek die duidelijk iets toevoegt aan Eindhoven. Door verschillende disciplines met elkaar in contact te laten komen en echt een plek te zijn voor jongeren en internationals biedt het iets unieks. Initiatiefnemer Chris de Zeeuw is enorm belangrijk voor de stad en het culturele leven in de stad. Hij zorgt ervoor dat met de culturele activiteiten die LAB-1 organiseert Eindhoven meer divers en kleurrijker wordt.

3. Zeynep Dag:
Inmiddels beroemd wereldwijd, maar nog altijd met beide benen in Eindhoven. Door het starten van de Business Fashion Academy spreekt ze niet alleen de glitter en glamour aan, maar helpt ze ook jongeren om hun eigen bedrijf te starten in de moeilijke fashion industry. Ze is niet bang en durft te ondernemen. Blijft daarnaast zichzelf als ontwerper constant vernieuwen en blijft enorm creatief.

4. Andrey ‘Droshka’ Grekhov
Andrey Grekhov is sinds 1997 actief als Urban Danser en heeft 10 jaar bij Dynamo Eindhoven gewerkt aan sociaal culturele projecten op het gebied van urban culture. Hij is het gezicht van die urban culture scene en heeft een grote invloed hierop. Andrey ziet altijd mogelijkheden en weet met passie en liefde voor urban culture dit uit te vergroten over heel Eindhoven.

5. Carte Blanche
Carte Blanche staat voor inclusiviteit en laten zien dat je met cultuur mensen kan verrijken. De organisatie geeft mensen met een beperking de kans om theater te maken en begeleidt ze intensief. Het initiatief is echt bijzonder en uniek: iets waar de Eindhovense inwoners trots op mogen zijn dat het in Eindhoven bestaat.