laagdrempelig kunst bekijken

De walk-by gallery Salon Veneman aan de Tongelresestraat is een initiatief dat tijdens de pandemie ontstond. Terwijl alles dicht was, kon er bij Salon Veneman nog door de ruiten naar kunst en design worden gekeken. Maandelijks wordt er aanstormend talent uit de regio tentoongesteld, gecureerd door eigenaar en maker Woody Veneman. Salon Veneman biedt kunst op een laagdrempelige manier aan en zo worden ook toevallige voorbijgangers betrokken bij cultuur in Eindhoven.

The walk-by gallery Salon Veneman on Tongelresestraat is an initiative that emerged during the pandemic. While everything was closed, at Salon Veneman, people could still admire art and design through the windows. Every month, emerging talent from the region is exhibited, curated by owner and creator Woody Veneman. Salon Veneman offers art in an approachable manner, engaging even casual passersby with culture in Eindhoven.