rauwe vrijplaats voor nieuwe muziek

Het Stroomhuis, ook in 2022 genomineerd, is een muzieklocatie die tevens als broedplaats voor makers fungeert. Stroomhuis is in 2001 ooit begonnen als een initiatief van Amaro. Het Stroomhuis moest een broedplaats worden voor makers en werd veel gebruikt als plek voor verschillende activiteiten. En dat is nu nog steeds zo. Er komt muziek die elders geen plek krijgt. Het is een alternatieve, rauwe vrijplaats waar je nieuwe muziek kunt ontdekken en waar nieuwe bands ontstaan. Als een ontmoetingsplek voor mensen uit verschillende subculturen speelt het Stroomhuis een belangrijke rol in de stad.

Stroomhuis, also nominated in 2022, is a music venue that also functions as a breeding ground for creators. The Stroomhuis began in 2001 as an initiative by Amaro. It was meant to be a nurturing space for makers and was frequently used for various activities, a role it still fulfills today. It hosts music that wouldn't find a place elsewhere. It's an alternative, raw haven where you can discover new music and where new bands emerge. As a meeting place for people from different subcultures, the Stroomhuis plays an important role in the city.