alles op het gebied van fotografie en videokunst

Stichting Pennings Foundation is een presentatie- en kennisplatform op het gebied van fotografie en videokunst. Met tentoonstellingen over uiteenlopende, vaak maatschappelijk relevante onderwerpen wordt op laagdrempelige wijze een breed en divers publiek bereikt om zo fotografie te beleven en te waarderen. Pennings Foundation doet dit door ontmoetingen te bewerkstelligen tussen makers, kijkers, verzamelaars en opdrachtgevers. Daarnaast organiseert de stichting educatieve activiteiten om zo uiteenlopende groepen te interesseren voor fotografie en videokunst en om hun kennis daarover te verbreden en te verdiepen. Tentoonstellingen zijn te zien in de bijzondere ruimte van Pennings Foundation aan de Geldropseweg.

The Pennings Foundation is a platform for presentation and knowledge in the field of photography and video art. Its various exhibitions, often with socially relevant topics, reach a broad and diverse audience and enables them to enjoy and value photography, as well as improving meeting possibilities for the artists, audiences, buyers and commissioners. The foundation also engages in the organisation of educational activities, to spark interest in photography and video art among various audiences and to broaden and deepen their knowledge in this field. Exhibitions can be enjoyed in the special space of Pennings Foundation at the Geldropseweg.