laagdrempelige plek voor muzikanten

Pand P Podium is een nieuw initiatief vanuit Pand P, dat is ontstaan tijdens corona. Waar verschillende podia ophielden met programmering tijdens corona, kwam Pand P Podium op voor de muzikant door een laagdrempelige plek aan te bieden waar nog wel gespeeld kon worden. Nieuw en bij voorkeur lokaal talent kon zo blijven optreden op een live podium en werken aan hun presentatie. Pand P Podium ging sindsdien verder met het organiseren van intieme concerten met een eigenzinnig karakter en richtte hiervoor een eigen stichting op. Het podium organiseert minimaal 2 keer per maand een concert.

Pand P Podium is a new initiative from Pand P, which arose during the covid-19 period. Many venues halted all of their programmes during this period, whereas Pand P Podium offered an easily accessible stage for musicians. New and preferably local talent were offered the chance to work on their presentation. It has since continued offering concerts and a foundation was started, building upon this initative. Pand P Podium hosts a concert at least two times a month.