de kunst van taal

Onuitgesproken is een woordpodium voor dichters, woordkunstenaars en alles wat ook maar met taal te maken heeft. Het biedt een podium voor jong talent met haar open podium avonden en organiseert activiteiten om de taalkunst onder de aandacht te brengen. Het schijnt licht op po√ęzie, spoken word en teksten op een moderne manier waarbij iedereen onderdeel kan uitmaken van het literaire werk. Er zijn al verschillende open podium avonden in TAC en Dynamo georganiseerd.

Onuitgesproken is a word stage for poets, word artists and everything else that has anything to do with language. They offer a stage for young talent with their open stage nights and organize activities to promote the art of language. It shines a light on poetry, spoken word and texts in a modern way where everyone can be part of the literary work. There have already been open stage nights organized in TAC and Dynamo.