Koning van de dansvloer en ambassadeur van urban culture

Andrey Grekhov, binnen de danswereld bekend als Drosha, is niet alleen befaamd danser, maar ook innovator en organisator. Zijn missie: de belangen behartigen van cultuur, en dan met name die van urban culture. Hij is succesvol danser, maker en directeur en kent alle facetten van urban culture. Sinds 1997 is hij actief als Urban danser en in 2012 werd hij wereldkampioen in de categorie experimental hip hop. Hij won vele prijzen en wedstrijden. Naast een actief leven als danser heeft hij 10 jaar bij Dynamo Eindhoven gewerkt aan sociaal culturele projecten op het gebied van urban culture en momenteel is hij programma ontwikkelaar en coach van Emoves en artistiek directeur van Sample Culture. Hij vertaalt urban dans en culture naar een breed publiek.

Andrey Ghrekov, known as Drosha in the world of dance, is an innovator and organiser as well as a famous dancer. Supporting culture, especially the urban culture, is his mission as a successful dancer, maker and director who knows all aspects of urban culture. He started as urban dancer in 1997 and became the world champion of experimental hip hop dance in 2012. He has won many awards and competitions. Next to his active dancing life he has worked at Dynamo Eindhoven doing social cultural projects benefiting urban culture. Nowadays, Andrey is the programme developer and coach of Emoves and the artistic director of Sample Culture and translates urban dance and culture to a broader audience.